درباره

فینتاک نشست ماهانه استارت آپ های فین تک است ( FinTalk از ترکیب دو کلمه Fintech و Talk بوجود آمده است )

ما هر ماه دور هم جمع می شویم و با هم صحبت می کنیم و تجربیاتمان را با هم به اشتراک می گذاریم .

جلسات فینتاک به دو بخش شبکه سازی و گفتگو با مهمان تقسیم می شود .

در هر نشست میزبان یکی از مدیران بانکی کشور هستیم و در مورد فین تک و راه کارهای بانکی به گفتگو می پردازیم

شرکت در فینتاک برای همه آزاد است و می توانید از این +اینجا ثبت نام کنید .

فینتاک به هیچ سازمان و نهاد دولتی وابسته نیست و توسط استارت آپ ها برگذار می شود .

موفق و پیروز باشید

علی فارمد